Kvalita na prvním místě.

Společnost FlexON je moderní, prosperující společnost, s pevným postavením na tuzemském trhu flexotisku samolepicích etiket, která opakovaně úspěšně absolvovala certifikační i recertifikační audit podle ČSN EN ISO 9001:2015 u renomované společnosti Lloyd's Register Quality Assurance.

Certifikát kvality ISO 9001:2015

Zavedení, udržování a zlepšování managementu kvality chápeme jako naši příležitost pro zvyšování kvality a efektivity naší práce. Na základě jednotlivých ustanovení normy ČSN EN ISO 9001:2015 jsme proto stanovili následující politiku kvality, která je odvozena od strategických záměrů firmy a principů řízení:

  • Dodávat výrobky v takové kvalitě a termínech, aby byly optimálně uspokojeny potřeby zákazníků. v maximální možné míře se snažit udržet stávající spolehlivé zákazníky,
  • U nových zákazníků usilovat o platící společnosti s odběry profitabilních etiket s vysokou přidanou hodnotou.
  • V zahraničním obchodě získávat nové zákazníky proaktivní politikou („ujezdit a etikety přivézt až pod nos“).
  • Hledat a testovat spolehlivé, menší a především levnější subdodavatele základních vstupních materiálů.
  • Včas odhalovat možné příčiny vad, předcházet potenciálním vadám a neshodám.
  • Kumulací pracovních funkcí dále zefektivnit chod firmy.
  • Směnovým řízením optimalizovat výrobní kapacitu společnosti.
  • Minimalizovat náklady na provoz firmy.
  • Prostřednictvím školení, zlepšováním postupů a technologií, stejně tak jako pravidelnými kontrolami a analýzami, dále rozvíjet systém managementu kvality.

Proces zvyšování kvality výroby samolepících etiket, chápeme jako globální činnost, proto se soustředíme i na neustálé vzdělávání našich zaměstnanců, kteří jsou vždy schopni našim klientům poskytovat asistenci a odbornou pomoc.

Ke stažení